Twin cities of Aegina

αυτή η σελίδα  είναι υπό κιατασκευή

Ο Δήμος  Αίγινας έχει συνάψει διεθνείς σχέσεις συνεργασίας – αδελφοποιήσεις  με τούς παρακάτω Δήμους  και χώρες

TARTU  ΕΣΘΟΝΙΑΣ

tartu+estonia

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΙΓΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΑΡΤΟΥ ΕΣΘΟΝΙΑΣ  (02.06.2006 )

Η παρούσα Διακήρυξη αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη μακροχρονίων  φιλικών σχέσεων μεταξύ του Τάρτου και της Αίγινας , πόλεων με  μακρά ιστορία αιώνων , πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και παραδοση.

Η αναζήτηση  των διαφόρων δυνατοτήτων   , η   εγκαθίδρυση  των επαφών  μεταξύ των ιδρυμάτων , οργανισμών και πολιτών  αμφοτέρων των πόλεων ,  η  ανταλλαγή των εμπειριών και πληροφοριών , η συμμετοχή  σε  διαφορα  συνεργατικά έργα και προγράμματα  είναι οι κύριοι στόχοι και σκοποί της αμοιβαίας συνεργασίας.

Αναγνωρίζοντας τα προαναφερόμενα  και στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση των σχέσεων μεταξύ των πόλεων οι εκπρόσωποι της πόλεως Τάρτου και της πόλεως Αιγίνης συμφώνησαν στα παρακάτω.:

· Να υποστηριχθούν οι αμοιβαίες σχέσεις , ο σεβασμός και η φιλία μεταξύ των πόλεων και των πολιτών τους.
· Να διευκολυνθεί η ανταλλαγή της επαγγελματικής εμπειρίας των εργαζομένων και των Οργανισμών και η ανάπτυξη προσωπικών επαφών μεταξύ των πολιτών αμφοτέρων των πόλεων.
· Να υποστηριχθεί η εγκαθίδρυση και η ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των πολιτιστικών , εκπαιδευτικών , επιστημονικών  ,  τουριστικών , ιδρυμάτων και επιχειρήσεων  και των μη κυβερνητικών οργανισμών των πόλεων.
· Να διεξάγεται  σε σταθερή βάση ανταλλαγή πληροφοριών  σχετικά με την ανάπτυξη των πόλεων και η επισήμανση γεγονότων – εκδηλώσεων που διεξάγονται στις πόλεις.

Η παρούσα Διακήρυξη υπογράφεται σε τέσσερα αντίγραφα , δύο εκ των οποίων στα Εσθονικά και δύο στα Ελληνικά , των οποίων  τα κείμενα είναι της ιδίας σημασίας..  Η παρούσα Διακήρυξη θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της από τούς εκπροσώπους αμφοτέρων των πόλεων.    Κάθε αλλάγή η διόρθωση των κειμένων αποτελεί  θέμα αμοιβαίας συμφωνίας.

02.06.2006
Για την πόλη της Αίγινας                                      Για την � όλη του Τάρτου
Δημήτριος  Μούρτζης                                            Laine Jänes
Δήμαρχος της Αίγινας                                          Δήμαρχος του Ταρτου

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ TARTU ( κλικ για άνοιγμα Συλλογής )
Tartu , Estonia 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  TARTU

Dear friends,
We hope this e-mail finds you all well!We are very happy to share with you our news on Tartu becoming a UNESCO City of Literature (please see the press release below).May we kindly ask you to distribute this news among your colleagues and cooperation partners in respective fields.

With many thanks and warmest wishes,
Merje Laimets

***
Chief Specialist of Foreign Relations and Protocol Service
Department of Public Relations
Tartu City Government
Tel: +372 7361 334
Mob: +372 5564 9706
merje.laimets@raad.tartu.ee
***

Tartu City Government
Press release
14 December 2015

Tartu became a UNESCO City of Literature

Tartu has been accepted into UNESCO’s network of Creative Cities and has been awarded the title of international City of Literature.

“Tartu boasts an ample literary tradition and fully deserves this honourary title. This was preceded by thorough preparatory activities involving the city’s literary circles and cultural establishments, who will also play a vital part in the subsequent essential work. The City of Literature title will certainly add new dimensions to our cultural life,” Mayor of Tartu Urmas Klaas commented on yesterday’s decision.

Several years ago Tartu’s literary circles had suggested that the city should apply for membership in UNESCO’s network of Creative Cities and for the City of Literature title. This summer the city of Tartu submitted to the UNESCO Directorate-General an official application for admittance into that network.

In the autumn of the previous year the City Government had formed a committee presided by the mayor to represent various interest groups in this process. The committee formulated Tartu’s literary goals and corresponding activity directions: promotion of reading habits, development of literary life, improvement of international cooperation, studies of literature, facilitation of translation and creative writing, protection of the freedoms of speech and creativity for the evolution of open civic society, and support for literary and cultural diversity. Several ideas have already been implemented: the annual Tartu Children’s Literature Prize, the Writers Coming to School programme at the city’s general-education schools and the training of teachers for nursery schools on topics of children’s literature and creativity.

Tartu’s five goals were included in the application submitted to UNESCO, as penned by the Cultural Department of the City Government working closely with the Estonian Literary Society. The application requirements included a proposal for three international initiatives, and Tartu has proposed literary projects aimed at enhancing the urban space (the pilot project is poems on the city’s buses), student cooperation in translating works of authors from partner-states to introduce them locally and the literary non-urban project popularising city suburbs, with the primary target groups being creators of texts and local residents and tourists in search of non-traditional experiences.

The City of Literature title is awarded by the UNESCO Directorate-General permanently. The city must annually submit a report on the implementation of the action plan and its effects.
Besides Tartu, this year UNESCO has awarded the City of Literature title to Barcelona, Bagdad, Ljubljana, Lviv, Ulyanovsk, Montevideo, Nottingham and Óbidos.

Previous recipients of UNESCO’s City of Literature title: Edinburgh, Dublin, Reykjavík, Melbourne, Iowa City, Norwich, Krakow, Prague, Heidelberg, Granada and Dunedin. Tartu has become the first city in the Baltic States and Scandinavia to have been awarded this honourary title.

Further information:

http://www.tartu.kirjandus.ee/eng/index.html

Marja Unt, Estonian Literary Society, (+372) 742 7079, (+372) 5690 6836, eks@kirjandus.ee
Külli Aleksanderson, Tartu City Government, Department of Culture, (+372) 736 1358, (+372) 522 6253
Kulli.Aleksanderson@raad.tartu.ee

 

———————————————————————————

            STAROBESEV ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

———————————————————————————-

  1. LISHUI  ΚΙΝΑΣ

———————————————————————————

 

  1. BRATSIGOVO  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
BRATSIGOVO (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ)

,Η δήλωση αυτή είναι η βάση για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και φιλικών σχέσεων μεταξύ του Δήμου Αίγινας και του Δήμου Bratsigovo,
Η αναζήτηση των δυνατοτήτων για τη δημιουργία φιλικών επαφών μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των οργανώσεων, των ενώσεων και των πολιτών των δύο πόλεων , η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και η έναρξη υλοποίησης διαφόρων Ευρωπαικών έργων συνεργασίας είναι οι κύριοι στόχοι της αμοιβαίας συμφωνίας

Αναγνωρίζοντας αυτό και προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των πόλεων, οι εκπρόσωποι της πόλης της Αίγινας και της πόλης του Bratsigovo συμφώνησαν στα παρακάτω:

1. Να υποστηρίξουν την αμοιβαία τους σχέση , το σεβασμό και τη φιλία μεταξύ των πόλεων και των πολιτών τους, καθώς και μεταξύ του Ελληνικού και του Βουλγαρικού λαού..

2. Να διευκολύνουν την δυνατότητα ανταλλαγής επαγγελματικών εμπειριών των εργαζομένων και τη δημιουργία και ανάπτυξη των προσωπικών επαφών μεταξύ των πολιτών των δύο πόλεων .

3. Να υποστηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, τουριστικών και επαγγελματικών φορέων, όσων σχετίζονται επίσης με φορείς, συλλόγους , επιχειρήσεις , μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ενώσεις των πόλεων , ενδυνάμωση της δυνατότητας των εκπροσώπων καλλιτεχνικών ομάδων και μεμονωμένων καλλιτεχνών ώστε να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και προγράμματα που θα λάβουν χώρα στις περιοχές των δύο πόλεων ή σε άλλες πόλεις σε συνεργασία με την Αίγινα και το Bratzigovo

4 Να συμβάλουν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ μουσείων, βιβλιοθηκών, θεάτρων , και άλλων πολιτιστικών , καλλιτεχνικών , εκπαιδευτικών και επαγγελματικών οργανώσεων

5. Να βοηθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Βουλγαρία και τη διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των πόλεων των δύο χωρών, καθώς και των περιφερειών και γενικά να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν μια θετική εικόνα για τις τουριστικές περιοχές.

6 Να ενισχύσουν τη διεξαγωγή εκθέσεων , σεμιναρίων , συνεδρίων , συναντήσεων

7. Να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των Ελληνικών και των Βουλγαρικών οργανώσεων νεολαίας , για την ανταλλαγή επισκέψεων παιδιών και ομάδων νέων για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων, διαγωνισμών , πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αναψυχής

8. Να ανταλλάσσουν γραπτό, ηλεκτρονικό , και ψηφιακό υλικό μεταξύ των δύο πόλεων και των περιφερειών, καθώς και μεταξύ της Βουλγαρίας και των Ελληνικών ΜΜΕ.

9. Να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των δύο πόλεων προβάλλοντας εκδηλώσεις και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα

Η δήλωση αυτή υπογράφεται. σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων δύο (2) στα ελληνικά και δύο ( 2 ) στα Βουλγαρικά , ενώ όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Η δήλωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή από τους εκπροσώπους των δύο πόλεων .
Οποιαδήποτε αλλαγή στο κείμενο των τροποποιήσεων είναι θέμα της αμοιβαίας συμφωνίας.
Bratsigovo , Βουλγαρία
Ημερομηνία. ……………………………..

Εκ μέρους του Δήμου της Αίγινας                         Εκ μέρους του Δήμου Bratzigovo

Θεοδόσιος Σακκιώτης

Δήμαρχος Αίγινας                                                                   Δήμαρχος Bratzigovo


 

Share Button