τηλέφωνα

Share Button

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  – ΟΙΝΩΝΗΣ 2
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                                                2297320000
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                   2297320012
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                          2297320013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    22973 20019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                          2297320040
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                            2297320033               ”                        ”                                                                                  2297320030

”                                         ”                                                                 2297320032
”                        ”           ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                                     2297320065

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            2297320063
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                      2297320060 – 61 – 62 – 64
”                                                                                              FAX      22970 25099

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                          2297320077
ΓΡΑΦΕΙΑ                                                                                        2297320020

ΤΑΜΕΙΑΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                            2297320041-42                                                                                                                              ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                                                                               2297320021

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ                                                                                2297320052

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΤΗΡΩΝ                                                                2297320022

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ – ΛΑΜΠΕΣ- ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ- ΚΛΠ        15516

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ  -ΟΑΕΔ                                                                   2297320053

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ                                                                    2297320023 – 24

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                             2297320034

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ                                                            2297320031

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                      2297320050

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ   2297320045

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                   2297320025

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      2297320066

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΥΓΕΙΑΣ                                                       2297320053

Κ Ε.Π.                                                                                              22970 26223

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                 22970 22100   -23333 – 23243 -27777
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΣΑΓΡΟΥ                                      22970 71201

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ                                                                                   22970 22912
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                      22970 22171

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ                                                              22970 25734 & 22328

ΤΕΛΩΝΕΙΟ                                                                                     22970 22589

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ                                                                22979 23806

ΕΦΟΡΕΙΑ ( ΓΕΦ)                                                                           22973 20222

Δ.Ε.Η                                                                                                22970 22314
    ”           ΒΛΑΒΕΣ                                                                          22970 22737
   ”            ΤΕΧΝΙΚΟΙ                                                                     22970 28763

Ε.Λ.Τ.Α .   ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ                                                        22970 22398

Ι.Κ.Α.                                                                                              22970 22227

Ο.Τ.Ε.  ΤΕΧΝΙΚΟΙ                                                                       22970 22211

    ”          ΒΛΑΒΕΣ                                                                         13888

 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                  22970 22222

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                     22970 24489

ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΚΑ                                                                          22870 27225

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΟΥΣΕΙΑ

  • Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Αρχαιολογικός χώρος Δελφινίου Απόλλωνα  ( Κολόνα ) : 22970 22637 – 48
  • Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο: 22970 26401 Σπύρου Ρόδη 16
  • Ναός Αφαίας:  Αρχαιολογικός Χώρος & Μουσείο  , 22970 32398
  • Μουσείο Τέχνης  Χρήστου  Καπράλου   22970 22001