Τηλέφωνα Δήμου Αίγινας

Share Button

ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  ( ΟΙΝΩΝΗΣ 2 )

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2297320013 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  2297320012  
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2297320019
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  2297320025 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2297320030 -32 – 33

ΓΡ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2297320031 
ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2297320034 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2297320066
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2297320054 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2297320061 , 62 , 63 , 64 

ΓΡ. ΕΣΟΔΩΝ 2297320065 
ΚΛΗΤΗΡΕΣ     2297320000 , 2297320011 – 22       

ΓΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2297320020 
ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2297320021 
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 2297320023 
2297320024 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2297320045  – e-mail : dimos1828@gmail.com
ΓΡ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 2297320038 – 39

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2297320041 – 42

ΓΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2297320050 
ΓΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2297320052 
ΓΡ. ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  & ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Α.Ε.Δ   2297320053 
ΓΡ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 15516 ΙΣΟΓΕΙΟ

—————————————————————————

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (  ΧΡ. ΛΑΔΑ 1 )

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΊΤΩΝ  – ΚΕΠ     22970 – 26223

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  2297320206